Έκδοση κοινοχρήστων

Ποιοτικές εκτυπώσεις , σωστές κατανομές

Η επιχείρηση μας  , με τους πλέον σύγχρονους lazer εκτυπωτές , μπορεί να σας εγγυηθεί ότι οι εκτυπώσεις σας θα παραμείνουν

αναλλοίωτες στο χρόνο . Για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η τεχνολογία lazer , μπορούμε να σας εξηγήσουμε εν συντομία ότι

πρόκειται για μία πούδρα , που με μαγνητικό τρόπο προσκολλάτε στο χαρτί (και δεν εμποτίζεται όπως οι τεχνολογίες που

χρησιμοποιούν μελάνια , όπου μετά το πέρας των χρόνων ξεφτίζουν ) και περνώντας το χαρτί απέ υψηλές θερμοκρασίες

σταθεροποιείτε η πούδρα στο χαρτί με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατον να αλλοιωθεί. Ποιός διαχειριστής θα ήθελε οι

εκτυπώσεις του μετά έπο χρόνια να μην φαίνονται; Ποίος διαχειριστής θα ήθελε να χάσει πολύτιμα στοιχεία όπως οι

αυξήσεις του αποθεματικού; Η  lazer τεχνολογία επιβάλλεται σε τόσο πολύτιμα έγγραφα όπως των κοινοχρήστων .

 

Η επιχείρηση μας σε κάθε αποστολή κοινοχρήστων περιλαμβάνει

  1. 2 ή 3 συγκεντρωτικές αναλόγως τις προτιμήσεις σας
  2. Ειδοποιητήριο οφειλής
  3. Απόδειξη ενοίκου
  4. Απόδειξη ενοικιαστή
  5. Συγκεντρωτικό φυλλάδιο εξόδων

Όλα τα παραπάνω με ευανάγνωστα γράμματα και χρωματισμούς

 

Η επιχείρηση διαθέτει πολλούς τρόπους αποδοχής των εξόδων . Μέσω τηλεφώνου , email , fax και ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα ,

ώστε να γίνετε όσο πιο εύκολη η αποστολής τους για εσάς .

 

Οι εκτυπώσεις μας παραδίδονται αυστηρά εντός 2 εργάσιμων .