Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Εγκαταστάσεις - Επισκευες - Πιστοποιητηκά

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της πολυκατοικίας ,

με ένα τηλέφωνο θα σας προτείνουμε τον κατάλληλο ηλεκτρολόγο . Οι συνεργάτες ηλεκτρολόγοι ,

μπορούν να εκδόσουν πιστοποιητηκό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για όλες τις

κοινόχρηστες παροχές

 

Υπηρεσίες ίδιας κατηγορίας